Voor zorgverleners

Hoe help je iemand zo goed mogelijk in de laatste fase van hun leven? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden en begeleiding in zo'n proces vraagt om een persoonlijke benadering.

Dit platform biedt hulpmiddelen, trainingen en tips over verschillende thema's en fasen in de begeleiding naar het einde van het leven, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren, pijn te verlichten en waardigheid te behouden voor degenen die we ondersteunen.

Scholing

Hoe ga je het gesprek aan over proactieve zorgplanning? Binnen het project 'Veerkrachtig Samen Beslissen' in samenwerking met het Zorginstituut Nederland, is een interprofessionele gesprekstraining ontwikkeld. Via de volgende links kun je een bestanden downloaden die ondersteunen bij de scholing.

Uitwisseling

Naast het voeren van gesprekken is het ook belangrijk om wensen vast te leggen. Hierbij kunnen de volgende documenten ondersteunen:

Consultatie

Heb je vragen of twijfels over de behandeling van een patiënt? Graag sparren over een aanpak of beslissing? De experts van TOPAT (Transmuraal Ondersteunend Palliatie Adviesteam) helpt en adviseert je graag. 

Voor wie?
 • Huisartsen en zorgverleners eerstelijn
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Artsen en zorgverleners ziekenhuis (poli of kliniek)
Waar kun je advies over krijgen?
 • Symptoombestrijding (pijn, dyspnoe, misselijkheid, ascitedrainage, etc.)
 • Palliatieve sedatie
 • Proactieve zorgplanning
Welke opties voor consultatie zijn er?
 • Telefonisch consult
 • E-meedenkconsult (zorgdomein: geriatrie-palliatieve zorg)
 • Poliklinisch consult
 • Opname + klinisch consult
 • Meekijkconsult in de thuissituatie (kaderhuisarts, verpleegkundig consulent, consulent TOPAT)
 • Advies bij euthanasie
  • SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie Nederland)
  • Expertise Centrum Euthanasie - 070-3524141
 • Advies bij zingevingsvragen: Centrum voor Levensvragen
 • Casusbespreking tijdens MDO TOPAT
  • Dag: 3e donderdag van de maand
  • Tijdstip: 16.30 - 17.45 uur (inclusief onderwijs)
  • Locatie: Zuyderland Ziekenhuis Sittard - Zorgboulevard
  • Inbellen: Microsoft Teams - link volgt via Outlook Agenda
  • Aanmelden patiënten: tot de woensdag ervoor 12.00 uur via TOPAT@zuyderland.nl
   Je ontvangt op het verzendadres een tijdslot hoe laat jouw patiënt besproken wordt.
  • Communicatie: vragen, doorgeven van aan- en afwezigheid via TOPAT@zuyderland.nl (niet Siilo)