Over deze website


Deze website is initieel tot stand gekomen dankzij projectsubsidie van ZorgInstituut Nederland voor Veerkrachtig Samen Beslissen met kwetsbare ouderen.

In gezamenlijkheid hebben regionale partners van de Mijnstreek ervoor gekozen meerdere projectresultaten en informatiebronnen met betrekking tot proactieve zorgplanning & palliatieve zorg op één plek te centreren.

Sleutelpartners hierbij zijn: Netwerken Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Oostelijk ZuidLimburg, Zuyderland en de kennisinstituten Universiteit Maastricht Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Zuyd Hogeschool en Radboud UMC.

Contact: dezorgdieikwens@zuyderland.nl